Metabase: big data eenvoudig voorgesteld

Steven     18.11.2019

Dit artikel bespreekt hoe Metabase (https://www.metabase.com/) grote hoeveelheden data snel en overzichtelijk visualiseert en interpreteert. Metabase leest big data in uit verschillende bronnen. Dat zijn vaak databases, maar kunnen ook bronnen zijn zoals Excel of Google Analytics.

Wat is big data?

Bij big data onderscheiden we twee grote groepen van data:

  1. Een uitgebreide hoeveelheid data. Werken met grafieken in Excel is niet meer praktisch.
  2. Dynamische data. Een bron vult de data automatisch aan, denk bijvoorbeeld aan bezoekersstatistieken van je website.

Om big data te interpreteren wil je meer zien dan enkel de ruwe data. Typisch zit de informatie in:

  • het gemiddelde
  • de spreiding
  • het aantal verschillende waarden
  • de frequentie van voorkomen

De kracht van visualisatie voor big data

Gegevens voorstellen doen we typisch in tabellen. Het interpreteren van die gegevens via tabellen is echter niet mogelijk. Wil je een gemiddelde en spreiding uit een data set halen in Excel? Dan ga je eerst beide grootheden in een aparte cel berekenen. Daarna stel je ze grafisch voor.

Interpreteren gebeurt immers best op basis van visualisatie: grafieken, kaarten, kerngegevens, … 

Metabase biedt een eenvoudige en snelle manier aan om uit de tabellen de juiste visualisaties te maken. Het is niet meer nodig om zelf de informatie te berekenen. Je geeft aan welke informatie relevant is, en Metabase tovert de grafiek tevoorschijn op jouw dashboard. Een extra voordeel is dat je een scheiding hebt tussen de ruwe data enerzijds en de interpretatie van die data anderzijds.

Metabase gebruiken voor big data

Metabase is een bibliotheek geschreven in java. Het programma is open-source beschikbaar. Je kan het bovendien op je eigen computer uitvoeren. Metabase verbindt met jouw database, visualiseert en interpreteert jouw data.

Het grote voordeel van Metabase is dat het niet langer nodig is om de data zelf te manipuleren. Een voorbeeld zie je op de afbeelding bovenaan. Dit staafdiagram geeft twee inzichten weer:

  • de hoogte van de staven geeft het aantal orders weer
  • de kleuren van de staven geven het aandeel van elke product-categorie weer

Om deze visualisatie aan te maken, is er geen enkele voor-berekening nodig. 

Zo ga je met Metabase weg van de tabellen in Excel, en focus je enkel op wat echt telt: interpretatie. Een voorbeeld applicatie is de datalogger applicatie, ontwikkeld voor VSE Technologies.

Trefwoorden klik voor meer info

big data Metabase

Reageren

Lees ook

VSE Technologies - webapplicatie

VSE technologies – data logging & visualisatie

Data logger voor lasapparatuur. Data opslag in een centrale database, met uitgebreide visualisatie en filter mogelijkheden.

Lees meer